MÄTNINGSTJÄNSTER

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Våra precisa instrument borgar för en hög kvalité och kostnadseffektivitet.

Mitta AB är marknadsledande producent och processor inom infrastruktursektorn. Förutom kommunala och miljöplaneringsmätningar innebär våra mätningstjänster också olika typer av konstruktionsuppgifter samt förvärv av en mångsidig 3D-terränginformation, bearbetning och underhåll.

Mitta AB är experter på mätningstjänster och med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar vi er konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är Infranord och Trafikverket.

Kontaktpersoner

Verksamhetsutvecklare Mät
Mattias Olsson
mattias.olsson@mitta.se
0706615667 

Operativ Chef Sverige
Dan-Erik Nordin
dan.erik.nordin@mitta.se
0730571945

Att utföra inmätning och utsättning oavsett om det är för byggnation eller projektering är en av Mittas grundpelare. Vi har lång erfarenhet av tunga anläggningsjobb, tunneldrivning, maskinstyrning, väg/järnväg, projektering och mängdning för att nämna en del. Vi arbetar med stora anläggningsföretag såsom mindre byggbolag och vi är flexibla och anpassar oss efter kundernas önskemål. Mätning sker med GNSS, totalstation, drönare och laserskanning.

VÅRA KUNDER

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer.

I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

Det är genom de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder som vi kan hålla en konstant utveckling.

Här presenteras ett urval av de kunder som vi hjälpt genom åren.

AB Strängbetong
Abeka
Almrothbygg AB
InfraNord
BCA Entreprenad AB
Bygg AB Bernhardsson & Carlsson
Carillion Rail AB
El Tel Networks Infranet AB 
Electro Sandberg AB

Fortum Service AB
Linjemontage i Grästorp AB
Motala Kommun 
NCC Construction i Sverige AB
NCC Roads AB 
ODEN Anläggningsentreprenad AB 
Oppunda Kraftkonsult AB 
PEAB Sverige AB
Pharmadule Emtunga AB

Skanska Sverige AB
Svensk Järnvägsteknik AB
Vattenfall Service Syd AB 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB
Åtvidabergs Kommun 
mm

Laserskanning

När ni behöver dokumentera i 3D är idag laserscanning överlägset andra mätmetoder ifråga om datainsamling och kostnadseffektivitet. Mätmetoden är beröringsfri och lämpar sig därför även för dokumentation av känsliga objekt tex. utgrävningar och på avstånd vid tillträdesproblem, trafik eller rasrisk. Laserscanning kan utföras på avstånd upp till 300 meter.

Mängder av data

Laserscanning producerar ett punktmoln av en yta, volym eller en miljö där varje punkt är inmätt i tre dimensioner. Detta innebär att varje punkts enskilda läge kan mätas i förhållande till alla andras. Upplösning i millimeternoggrannhet kan uppnås. Punktmolnet kan vara fritt men även låsas till existerande referenssystem eller koordinatsystem. Detta innebär att tex en skannad vägkorsning kan bearbetas i det kommunala koordinatsystemet och man kan göra inmätningar direkt i molnet hemma på kontoret.

Bearbetning

Punktmolnet kan bearbetas separat eller importeras i ett CAD-program tex. AutoCAD, MicroStation eller PDMS för efterbehandling, modellering samt framtagning av ritnings- och konstruktionsunderlag i 2D såväl som 3D.

Kostnadseffektivt

Om man utför mätningen rätt har man pga. den enorma datamängden ett otroligt överskottsmateriel att utnyttja i framtiden som underlag för förnyad bearbetning.

En investering i laserscanning av ett objekt betalar sig därför ofta flera gånger om. Vi vill påstå att om du tex behöver åka tillbaka för att mäta till samma objekt två gånger skulle det ha lönat sig att laserskanna från början.

Foton och mätning

I samband med scanningen kan man producera foton över hela mätningsområdet.

Dessa kan sedan användas för att ”färga” mätpunkterna och på så vis skapa virtuella 3D miljöer där kunden snabbt kan utföra enklare mätningar med hjälp av tex. TrueView™ från Leica Geosystems.

Ledningskartering

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

MASKINSTYRNING

Mitta utför allt ifrån kontroll av anläggningsmaskiner till att leverera färdiga modeller och referensdata. Såväl rena terrängmodeller som mängdbeskrivningar (MBS) och väglinjemodeller. Vi har god erfarenhet av montering och underhåll av basstationer och utrustning för maskinstyrning och är flexibla och anpassar oss efter kundernas önskemål.

UAS ORTOFOTO

Med hjälp av ny teknik så kan man idag enkelt ta fram ortofoton samt digitala markmodeller, dessa modeller kan användas för kontroller eller beräkning av mängder med mera. I listan till höger ses en del exempel på användningsområden. Eftersom vi använder obemannat flygplan och helikopter så kan vi flyga på ställen där det inte skulle vara möjligt att flyga med helikopter eller flygplan, dessutom till en bråkdel av priset.
Mitta har opererat planet sedan i april 2013 och ett axplock av det vi gjort finns att se här. Vi har dessutom kompletterat med en Octokopter, en typ av helikopter.

Vi har bland annat gjort översiktsbilder till kyrkogårdar, informationstavlor, markmodeller, mätt in deponier för volymberäkningar, detsamma gällande torvanläggningar, flis, grus och bergtäkter, ortofoton över samhällen och över vattendrag.

Volymberäkning
Vi ser att resultatet av att använda UAS och ortofoto vid volymberäkningar av t ex deponier, bergtäkter, torvanläggningar ger en mycket högre noggrannhet jämför med traditionell markinmätning med GPS. Noggrannheten på själva koordinaten blir inte bättre men man får en otrolig större mängd punkter på samma yta samt att de punkter man mäter med traditionell markinmätning bygger på raka plan mellan varje mätpunkt. Detta ser vi resulterar i att volymen blir mer noggrant uträknad.

Inmätning och Markmodeller
Samma som ovan så ger UAS inmätning en mycket större mängd punkter som gör noggrannheten bättre och dessutom får man ett ortofoto över området man mäter in. Vi kan även leverera 3D-visulisering där man kan röra sig runt i Ortofotot.

Besiktning och flygfoto

Med vår nya octokopter kan vi utföra visuell besiktning av t.ex. hustak, vindkraftverk och andra konstruktioner, Vi kan även söka värmeläckage ur fjärrvärmenät och söka fel i solcellspaneler. Vi kan på ett snabbt och prisvärt sätt flygfotografera både stillbilder och högupplöst video.

Affärsområden
Högupplösta Ortofoton • Kontroll och inmätning av deponi • Jordbruk • Bergtäkter • Volymberäkningar • Relationsinmätning av väg och anläggningsprojekt
• Projekteringsunderlag • Besiktning av konstruktioner, hus, kraftledningsgator osv • Stillbilder och högupplöst video • Värmekamera för sök av värmeläckage

Mitta har UAS 1B tillstånd för flygfoto utfärdat av Transportstyrelsen, vi är självklart ansvarsförsäkrade och har självgranskningsrätt från Försvarsmakten.

SPÅRMÄTNING

Mitta har lång erfarenhet av spårmätning. Vi utför projekteringsinmätningar samt produktionsmätningar för spårvagnsräls, industrispår och järnväg. 

Stomnät
 • Nyproduktion av stomnät
 • Förtätning av befintligt nät.
Detaljmätning
 • Projekteringsinmätning. Spår och spårmiljö.
 • Utsättning spår och spårdetaljer.
 • Spårinmätning vid spårbyte samt nyproduktion spår.
 • Inmätning och utsättning spårväxlar.
 • Terrängmodellering
 • Underlag för relationsmätning
 • Sättningskontroller – Monitoring
Utsättning

Rälsförhöjnings- och vertikalkurvebrickor.

Personal
 • Välutbildad erfarna mätare. SBG Geo, Topocad
 • Säkerhetsutbildade. SOS, TSM.
 • Rikstäckande

SJÖMÄTNING

Mitta i Sverige och Finland har stor erfarenhet av olika typer av bottenmätning, i såväl små kraftverksdammar som kustnära farleder.
Mätningar kan utföras med såväl obemannad drönarbåt för svårtillgängliga vattendrag som våra större bemannade båtar i skärgårdsmiljö.

Anläggning

Att utföra inmätning och utsättning oavsett om det är för byggnation eller projektering är en av Mittas grundpelare. Vi har lång erfarenhet av tunga anläggningsjobb, tunneldrivning, maskinstyrning, väg/järnväg, projektering och mängdning för att nämna en del. Vi arbetar med stora anläggningsföretag såsom mindre byggbolag och vi är flexibla och anpassar oss efter kundernas önskemål. Mätning sker med GNSS, totalstation, drönare och laserskanning.

VOLYMBERÄKNING MED UAS

Vi ser att resultatet av att använda UAS och ortofoto vid volymberäkningar av t ex deponier, bergtäkter, torvanläggningar ger en mycket högre noggrannhet jämför med traditionell markinmätning med GPS. Noggrannheten på själva koordinaten blir inte bättre men man får en otrolig större mängd punkter på samma yta samt att de punkter man mäter med traditionell markinmätning bygger på raka plan mellan varje mätpunkt. Detta ser vi resulterar i att volymen blir mer noggrannt uträknad.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

MONITORERING

Monitorering är det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet för kontinuerlig övervakning av deformationsförändringar. Mitta kan antingen erbjuda en komplett helhetslösning för monitoring, eller någon av följande tjänster:

 • platsbesök med rekommendationer och
 • förslag på layout och konfiguration
 • monitorering av utrustning
 • programmering av mjukvara
 • driftsättning
 • analys och rapportering
 • utbildning

Monitorering, eller kontinuerlig övervakning av rörelser,  har många användningsområden och är mycket kostnadseffektivt. Den kan användas för tillfällig övervakning av rörelser för att öka säkerheten vid exempelvis sprängnings-, schaktnings eller pålningsarbeten i känsliga miljöer. Monitorering kan också användas för att permanent övervaka rörelser i konstruktioner som broar, vägar, järnvägar, tunnlar, viadukter, hus, kärnkraftverk och värmeanläggningar.

Mitta har valt att arbeta med Leica Geosystems monitoreringssystem. Ett system som har mycket hög precision och tillförlitlighet, som erbjuder ett brett utbud av olika totalstationer, GNSS-mottagare och digitalavvägare, och som enkelt kan kompletteras med meterologiska och geotekniska sensorer.