GEOTEKNIK

Våra 25 år i branschen har givit oss en stor samlad erfarenhet och det tillsammans med ett brett nätverk gör att vi kan erbjuda en mängd tjänster. Allt från att utföra fältarbeten och leverera resultat till kompletta utredningar. Vi har flera fältvagnar och omfattande utrustning för provtagning, mätningar och fältanalyser. Vi driver även geotekniska laboratorium.

Våra kunder utgörs av bygg- och anläggningsentreprenörer, fastighetsägare, kommuner, konsultföretag med flera aktörer, över hela landet.

Dammsäkerhet - Mätnings- och övervakningstjänster
Vi utför övervakning av dammar med hjälp av traditionell övervaknings-, noggrannhets- och skanningsmätningar.
Vi utvecklar och installerar olika övervakningssystem för dammar och anpassar dem individuellt.
Dammövervakningen genomförs som en helhetsservice varvid beställarens damm finns lagrad i ett dammsäkerhetsregister hos Mitta OY/AB.

Våra viktigaste arbetsområden:

  • Geotekniska, geohydrologiska och miljögeotekniska fältarbeten samt utredningar
  • Grundvattenfrågor
  • Radonmätningar
  • Sättningsutredningar
  • Stabilitetsutredningar
  • Kontrollarbeten av olika slag
  • Besiktningar
  • Laboratoriearbeten
  • Projektering

Kontaktpersoner

Verksamhetsutvecklare Geoteknik
Johan Ericsson
johan.ericsson@mitta.se
0706891553

Operativ Chef Sverige
Dan-Erik Nordin
dan.erik.nordin@mitta.se
0730571945