UTBILDNINGAR

Har ni utbildningsbehov?
Vi har möjlighet att specialutbilda er personal utifrån era behov. Kontakta oss för mer information om våra utbildningar.

Utbildning i Grundläggande Geoteknik och Miljögeoteknik

Geotekniska och miljögeotekniska frågeställningar förekommer i många olika skeden inom till exempel bygg- och anläggningsprojekt. Flera aktörer såsom exploatörer, entreprenörer, fastighetsägare, industrier, projektledare, myndigheter, konsulter mm kommer i kontakt med frågor rörande geoteknik och miljögeoteknik.

Provtagarutbildning

Personal inom industriella och kommunala anläggningar som utför flödesmätning och provtagning ska kunna visa att de besitter erforderlig kompetens. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11 ska provtagare antingen ha genomgått en 2 dagars kurs enligt angivet program eller besitta kompetens som motsvarar denna utbildning.

Kontakta oss

Adress

Sjögatan 27, 591 30 Motala

Telefon vxl