REFERENSER

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer.

I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är InfraNord och Trafikverket.

Det är genom de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder som vi kan hålla en konstant utveckling.